Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Referat  fra generalforsamling 2015

Generalforsamling i Gjøl Jagtforening d. 20. august 2015.

23 medlemmer deltog.

Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed for Jørgen Nielsen, Bent Simonsen og Leif Sørensen, som er afgået ved døden i år. Æret være deres minde.  

 

1. Valg af dirigent

Peter Rodkjær blev valgt og han konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet m.v.

 

2. Formandens beretning

Formanden orienterede om, at foreningens hjemmeside forsat bliver meget flittigt brugt –  mere end 110.300 har været inde på siden i løbet af 3 år.

Foreningens vedtægter kan nu ses på hjemmesiden. Alle blev inviteret til at bruge hjemmesiden, hvis man har gode ideer, billeder som man gerne vil dele osv.  Endvidere er vi blevet registreret på Gjøl.dk.

Medlemstallet er en smule stigende, hvilket er meget positivt (fra 100 til 109 medlemmer) Bruno Rodkjær blev rost for, at promovere foreningen og skaffe nye medlemmer.

Alle medlemmer blev opfordret til at indlevere mailadresser eller til at opdatere profilen, idet det letter kontakten meget, når der skal sendes meddelelser ud.

Jørn Rasmussen orienterede om Flugtskydningsudvalgets aktiviteter i år – Der er bl.a. afholdt kommuneskydning med 11 deltagende hold. Resultatet blev en 4. plads for mesterholdet, en 2. plads til a-rækken og en 1. plads til juniorerne.

Der har endvidere været et hold med til Regionsskydningen, hvor Gjøl skytter fik en 2. plads i mesterrækken, ligesom Henrik fik en 1. plads i den individuelle mesterrække – godt gået. 

Mia har deltaget i to danmarksmesterskaber i skeet med to 2. pladser som resultat.

Endeligt har foreningen deltaget i mesterskabsskydning i Herning, men fra velinformerede kilder er det oplyst, at resultatet helst skal forbigås i tavshed – bedre held næste år.

Der har været en fin udlejning af banen i løbet af foråret/sommeren. Der har været knapt så mange skytter på banen i år, men omsætningen indtil videre har været den samme som sidste år (kr. 93.000).

Preben Gram orienterede om Vildtudvalgets aktiviteter sidste jagtsæson. Der er som altid afholdt 4 fællesjagter og en kokkejagt i januar, alle med et pænt fremmøde, bl.a. var det en stor succes at invitere ”nyjægere” med på en jagt (8 nyjægere deltog).

Der er rigtig meget vildt på markerne. På jagterne er der nedlagt ca. 30 stykker vildt – fordelt på 5 rådyr, fasaner og harer. Vi kunne have nedlagt betydeligt flere stykker vildt, men vi var nogle stykker, som ustandseligt blev blændet af solen.

Også den forgangne jagtsæson har agerhøne og fasanhøne været fredede.  Der er faktisk ikke antruffet agerhøns på jagterne, men vildtudvalget har set et par stykker i forbindelse med afholdelse af rævejagterne.

Vildtudvalget har sørget for, at fodertønderne har været fyldte hele året.

Alle deltagerne blev opfordret til at deltage aktivt i fællesjagterne.

Hundeudvalget har også været aktiv her i foråret. Vi har haft 7 ekvipager – fordelt på uøvede og let øvede førere. Både hunde og førere  gjorde meget fine fremskridt under træningsforløbet.

Der starter nye hold op igen 1. tirsdag kl. 18.30 efter Sommertid. Der vil både være træning for uøvede og øvede – vi vil have fokus på både lydighedstræning og jagttræning. Der vil blive indkøbt vildt til jagttræningen.

 

3. Fremlæggelse af regnskab

Kjeld Fredsgaard og Mia fremlagde regnskabet idet Erik var forhindret i at deltage. Kjeld Fredsgaard var som suppleant kommet lidt skævt ind i revisionen af regnskabet, grundet Jørgen Nielsens dødsfald.

Regnskabet er blevet gennemgået af Kjeld Fredsgaard som oplyste, at alle bilag er blevet gennemgået og alt var fundet i bedste orden.

Regnskabet viste et meget flot resultat – overskud på knap kr. 37.000.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 

4. Valg af stemmetællere

Ingen valgtes, idet der ikke var behov derfor.

 

5. Valg til bestyrelse

Bruno Rodkjær og Preben Gram var på valg. Begge blev valgt uden modkandidater.

 

6. Valg af suppleanter

Ingen var på valg.

 

7. Valg af revisor

Michael Hermansen blev valgt.

 

8. Valg til udvalg 

Flugtskydningsudvalget

Jørn Rasmussen ønskede at træde ud af udvalget. Udvalget blev suppleret med Anders Bech, så udvalget består nu af følgende:

 

 • Mads Westergaard
 • Henrik Jensen
 • Kenneth Andersen
 • Anders Westergaard
 • Per Gunder
 • Thorsten Christensen
 • Michael Hermansen
 • Hans Krogholm
 • Anders Bech

 

Vildtudvalget

Vildtudvalget blev suppleret med Sigurd Christensen og John Christensen, så udvalget består nu af følgende:

 • Bruno Rodkjær
 • Mads Westergaard
 • Leif Nielsen
 • Morten Hansen
 • Sigurd Christensen
 • John Christensen
 • Hans Henrik Holst
 • Preben Gram

 

9. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

10. Eventuelt

Der blev uddelt følgende diplomer til:

 

 • Erwing Poulsen for 40 års medlemskab.
 • Kjeld K. Nielsen for 40 års medlemskab.
 • Peter Rodkjær for 40 års medlemskab. Selv påstår han, at han har været medlem i 54 år, så han har vistnok yderligere et diplom eller to til gode næste år.
 • Poul Skov for 55 års medlemskab.
 • Arne Svendsen for 55 års medlemskab.

 

Referent

 

Preben Gram

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.11 | 00:16

Vi er to nyjægere, Majbrith og Ole, somgerne vil deltage i jagten på søndag hvis det er muligt. Hvordan melder man til? Mit nummer er 20706569. Venlig hilsen Ol

...
07.10 | 20:32

Hej Henrik. Har du fået opkrævningen? Der står det på hvor du betaler medlemskab til. Hilsen Mia

...
27.09 | 13:46

Hej,
Hvordan bliver man meldt ind i Gjøl Jagtforening,
Jeg er nemlig meldt ind i jægerforbundet under Gjøl men er det, det eneste man skal?

...
17.05 | 22:47

Hej Brian
Det er kort til engene jeg regner med du mener. Dette sker kontant til generalforsamlingen. Hilsen Mia

...
Du kan lide denne side