Nyheder

Her kan du følge seneste nyt fra foreningen.

28-10-2021
Husk tilmelding til 2. fællesjagt søndag d. 7/11-
Hej alle
Husk at tilmelde jer til fællesjagten d. 7/11 enten ved Bruno Rodkjær på tlf. 20699737 (efter kl. 15.00) eller ved undertegnede på tlf. 51267509.
Vi starter på skydebanen kl. 08,30 med kaffe og rundstykker. Parolen afholdes kl. 09.30.
Du skal huske at medbringe dit gyldige jagttegn og en god kniv + en solid madpakke. Øl og vand kan købes til fornuftige priser.
Alle er velkomne.

Mvh. Preben Gram
23-10-2021
Rundvisning på Gjøl Jagtforenings arealer for nye kortløsere
Efter sæsonafslutningen på søndag den 24/10 kan nye kortløsere komme på en guidet tur rundt på de arealer, hvor der må drives trækjagt.
Vi starter kl. 14.30 på skydebanen.
Mvh. Preben Gram
13-10-2021
Gjøl jagtforening afholder sæsonafslutning med præmieskydning søndag den 24/10 fra klokken 10:00 til 14:00. Læs mere under flugtskydning
27-09-2021
Så er det ved at være sidste udkald til at få trænet inden haglprøven torsdag. Vi afholder derfor endnu en ekstra Haglskydeskole i morgen tirsdag den 28/9 fra kl. 16:00.
26-09-2021
Reminder om tilmelding til 1. fællesjagt d. 3. oktober.
Hej alle
Husk at få jer tilmeldt til 1. fællesjagt d. 3. oktober ved enten Bruno Rodkjær på tlf. 20699737 eller ved undertegnede på tlf. 51267509.

Vi starter som vanligt på skydebanen kl. 08.30 med kaffe og rundstykker. Parolen afholdes kl. 09.30.
Du skal naturligvis huske dit gyldige jagttegn og en god kniv + en solid madpakke.
Alle er velkomne.

Mvh. Preben Gram
20-09-2021
Grundet stor tilslutning til vores haglskydeskole om mandagen og den snarlige haglprøve på Gjøl, afholder vi en ekstra Haglskydeskole på Torsdag den 23/9 fra kl. 16:30.
16-09-2021
Vi kan hermed meddele, at kommunen har godkendt en udvidelse af skydetiden til og med November.
Skydninger kan dermed arrangeres alle ugens dage frem til 1. december.
Flugtskydningsudvalget
16-09-2021
Husk tilmelding til fællesjagten d. 3. oktober
For bedre at kunne tilrettelægge jagten skal vi bede jer om at forhåndstilmelde jer enten ved Bruno Rodkjær på tlf. 20699737 eller ved undertegnede på tlf. 51267509.

Mvh. Preben Gram
16-09-2021
Aflysning
Grundet alt for få tilmeldinger til mårhundeaftenen d. 21, september, er arrangementet desværre aflyst.

Mvh. Preben Gram
31-08-2021
Mårhundeaften
Vi har fået Preben Røge, som er Schweisshundefører og meget vidende udi fangst og jagt på mårhunde, til at komme og fortælle om hvordan man kan gribe jagt og fangst af mårhunde an.

Aftenen foregår den 21. september kl. 19.00 på Skydebanen.

I bedes tilmelde jer hos Per Gunder på tlf. 26724545 senest d. 15. september.

Mvh. Preben Gram
30-08-2021
Jagt ved dammen syd for skydebanen
På generalforsamlingen i sidste uge blev det nævt, at sikkerheden kan bedres, når der drives skumringsjagt ved dammen. Dette har Jagtudvalget taget til efterretning og der vil derfor blive opsat 5 - 6 stole (lægte med brædt på) i en række en af de nærmeste dage, således at der kun kan skydes i en retning.

Ovenstående betyder, at der kun er plads til 5 - 6 jægere ad gangen, så er der "optaget" må I finde et andet sted på engene - der er jo god plads, så mon ikke det går.

Mvh. Preben Gram
30-08-2021
Datoer for fællesjagterne 2021/22
Så er datoerne klar. De kan ses under fanebladet "Jagter".

Mvh. Preben Gram
09-08-2021
Kort over Gjøl Jagtforenings arealer
Under fanebladet "Jagter" kan I nu se et opdateret kort over de arealer Gjøl Jagtforening har til rådighed til trækjagt og fællesjagter.
Der er opsat pæle med gul top for enden af alle de arealer, hvor I må gå på trækjagt. Pælene bliver af og til nedlagt af en landbrugsmaskine, så kommer I i tvivl om hvorvidt I må gå på jagt på et konkret areal, må I gerne kontakte enten Bruno Rodkjær eller undertegnede.
Mvh. Preben Gram
07-08-2021
Rundvisning på foreningens arealer
Bruno Rodkjær viser nye kortløsere rundt på Gjøl jagtforenings arealer i i morgen søndag d. 8. august, kl. 16.00. Mødested - Skydebanen.

Mvh. Preben Gram
16-07-2021
Ordinær generalforsamling
Gjøl Jagtforening afholder ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

Sted: Klubhuset. Drøvten 198, Gjøl, 9440 Aabybro
Dato m.v.: d. 26. august 2021 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra Jagt- og Flugtskydningsudvalgene
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v. kasseren
5. Valg til bestyrelse
På valg er følgende:
Bruno Rodkjær (modtager genvalg)
Jørgen Jørgensen (modtager ikke genvalg)
Preben Gram (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter til bestyrelse
7. Valg af revisor samt revisorsuppleanter
8. Valg af Jægerrådsrepresentant
9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse)
10. Evt.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Formand Per Gunder
20-06-2021
Gjøl Jagtforening har afholdet Jammerbugt kommunemesterskab i flugtskydning søndag den 20. juni 2021. 11 hold fra 6 jagforeninger var samlet på Gjøl denne søndag. Se billeder fra dagen i galleriet.
28-04-2021
Fra på onsdag d. 5 Maj går vi over til at skyde fra kl 17:30.
25-02-2021
Flugtskydning starter 6. Marts. Vi skyder hver lørdag i Marts fra klokken 10-12.
25-02-2021
Idet forsamlingsrestriktionerne i foreningsregi netop er blevet hævet til 25 personer for udendørs aktiviteter, har vi besluttet at starte et træningsforløb lørdag d. 6. marts kl. 10.00. Du kan få yderligere informationer, hvis du åbner fanebladet "hundetræning".
Mvh. Preben Gram
08-01-2021
Haglskydeprøven 12. februar er desværre aflyst.
05-01-2021
Aflysning
Grundet den nye forsamlingsrestriktion må vi desværre aflyse fællesjagten d. 9. januar,
Mvh. Preben Gram
03-01-2021
Fællesjagt lørdag d. 9. januar 2021.
Godt Nytår alle sammen
Vi afholder sæsonens sidste fællesjagt lørdag d. 9. januar 2021.
Som ved de sidst afholdte jagter, drives jagten i to grupper a max. 10 jægere pr. gruppe.
Deltagelse kræver forhåndstilmelding ved Bruno Rodkjær på tlf. 20699737 (efter kl. 15.00) eller ved undertegnede på tlf. 51267509. Pladserne tildeles efter princippet om først til mølle.
Parolen afholdes kl. 09.30 - hold et på Skydebanen og hold to på adressen Limfjordsgade 45. I vil få besked om hvilket hold I er på, når I tilmelder jer.
Husk kaffe og en god madpakke, kniv og jagttegn.
Mvh. Preben Gram
08-12-2020
Fællesjagten d. 13. december
Der er stadig få ledige pladser, så tilmeld dig hurtigt hvis du vil med.

Mvh. Preben Gram
01-12-2020
Fællesjagt d. 13. december 2020
Der afholdes fællesjagt d. 13. december. Af hensyn til Coruna-situationen, drives jagten igen i to grupper a max. 10 jægere pr. gruppe. Deltagelse vil igen kræve forhåndstilmelding ved Bruno Rodkjær på tlf. 20699737 (efter kl. 15.00) eller hos undertegnede på tlf. 51267509. Pladserne tildeles efter princippet om først til mølle.
Der holdes parole kl. 09.30 - hold et på skydebanen og hold to på adressen Limfjordsgade 45. I vil igen få besked om hvilket hold I er på, når I tilmelder jer.
Der vil ikke blive serveret kaffe og brød før parolen.
Da det jo er Luciadag, vil der være fine præmier til jer, som kommer med lys i håret.
Mvh. Preben Gram
30-11-2020
Så blev der meldt dato ud for haglskydeprøve på Gjøl.
Det bliver fredag den 12. Februar 2021 at næste prøve afholdes.
Datoer for træning følger i 2021. Følg med på Facebook eller her på siden under flugtskydning.
22-11-2020
Fællesjagt d. 29. november 2020
Vi har besluttet at afholde fællesjagt d. 29. november, men på en lidt anden facon end vi plejer. Jagten vil af hensyn til Covid-situationen således blive drevet i to grupper a max. 10 jægere pr gruppe, hvor den ene gruppe kommer til at bestå af drivere med hunde og den anden af jægere, som står for.
For at få det hele til at gå op i en højere enhed, vil din deltagelse kræve en forhåndstilmelding ved Bruno Rodkjær på tlf. 20699737 eller ved undertegnede på tlf. 51267509 - ud fra princippet om "først til mølle".
Vi afholder parole kl. 09.30 - hold et på skydebanen og hold to på adressen Limfjordsgade 45. I vil få besked om, hvilket hold I skal på, når I tilmelder jer.
Der vil ikke blive serveret kaffe og brød før parolen, men som vanligt skal I medbringe en solid madpakke til frokost. Husk også lige jeres jagttegn og en kniv.
Mvh. Preben Gram
05-11-2020
AFLYSNING!!
Grundet Corona aflyses haglskydeprøverne i Nordjylland kreds 1 resten at året. DEt drejer sig om prøverne på Gjøl, Sæby og Moseby.
26-10-2020
Aflysning/udsættelse af fællesjagterne
Idet der som bekendt er indført nye forsamlingsrestriktioner, ser vi os desværre nødsaget til foreløbigt at aflyse/udsætte de planlagte fællesjagter d. 1. november og d. 15. november.
Idet forsamlingsrestriktionerne indtil videre kun er gældende i 4 uger, vil vi lige se tiden an i forhold til den planlagte jagt d. 29. november.
Hold jer orienteret her eller på Facebook.
Mvh. Preben Gram
25-10-2020
Skydning for aspiranter til haglskydeprøven
Skydning mandag og onsdag fra 15:30 til 17:00.
KUN for haglskydeprøve aspiranter, der ønsker instruktør undervisning!!!
OBS maks 10 på skydebanen ad gangen.
10-10-2020
1. Fællesjagt er vel overstået.
Det startede vådt men sluttede godt.
Stor fremmøde af ivrige jægere, nye som gamle og kommende jæger. Hundene gjorde et godt stykke arbejde. Stor ros til dem og ejerne.
Spændende ny mark med granskov og hvor fasanerne åbenbart flyver med dobbelt hastighed.
3 råvildt, 3 fasaner og 1 bekasin.
Se billeder fra jagten i jagt galleriet
09-10-2020
Vi holder åbent på flugtskydningsbanen mandage og onsdage fra kl. 16:30 resten af Oktober. Gå en runde på jagtbanen eller skyd en omgang sporting. Vi skyder til der bliver mørkt.
28-09-2020
Fællesjagt d. 4. oktober
Hej alle
Hermed en reminder om, at vi afholder den første fællesjagt på søndag. Vi starter som vanligt kl. 08.30 med kaffe og rundstykker og parole kl. 09.30.

Idet det som bekendt er Covid-19 - tider, kan vi ikke benytte jagthytten. Derfor kommer vi til at sidde udenfor, så husk lige lidt ekstra varmt tøj og evt. et tæppe. For at være på den sikre side, vil vi bede om, at I tager mundbind med, til brug under parole m.v.

Ud over en solid madpakke skal I huske at medbringe jeres jagttegn og en god kniv.
Vi udleverer gule sikkerhedsveste m.v. til I som måtte have behov herfor.

Nyjægere eller andre, som kunne have lyst til at deltage i jagten, er meget velkomne, men det kræver lige, at I kontakter mig på 51267509.
Del gerne dette opslag.

Mvh. Preben Gram
25-08-2020
Generalforsamling 2020 Gjøl Jagtforening
Tirsdag d. 25/8 2020 Kl. 19.00 Klubhuset Drøvten 198 Gjøl

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra jagt og flugtskydningsudvalget
4. fremlæggelse af revideret regnskab v, kasseren
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter til bestyrelse
7. Valg af revisor og revisor suppleanter
8. Valg af jægerråds repræsentant
9. Indkomne forslag. (skal være formanden ihænde 14 dage før)
10. Eventuelt
17-07-2020
Ændring af datoer for fællesjagterne 2020 og 2021
Idet det netop er blevet os bekendt, at harejagten først starter d. 1. november, har Hunde- og Jagtudvalget besluttet, at ændre de datoer, som blev annonceret d. 13/7. I kan se de nye datoer under fanebladet "Jagter".
Mvh. Preben Gram
13-07-2020
Datoer for fællesjagter 2020 og 2021
I kan se datoerne m.v. under fanebladet "Jagter".

Mvh. Preben Gram
19-04-2020
Hundetræning starter op igen
Hej alle
Så starter vi så småt op med hundetræng igen, idet vi vurderer, at vi kan overholde de nationale regler omkring antal personer, afstand og aktiviteter i de frie med god afstand osv.
Vi starter tirsdag d. 21/4 kl. 18.30 på min mark. Hundene skal i vand, så husk lige et håndklæde til hunden og Waders til føreren.
Mvh. Preben Gram
30-03-2020
Forlængelse af aflysning af hundetræning
Hundetræning er foreløbig aflyst indtil udgangen af Påsken. I kan holde jer orienteret her på siden elle ved at kontakte Bruno eller ut.

Mvh. Preben
19-03-2020
Aflysning af hundetræning
Grundet Covid-19 situationen aflyses hundetræning foreløbigt de næste to lørdage. Vi mødes således først igen den første tirsdag efter overgangen til sommertid. Træningstidspunktet vil være kl. 18.30 på min mark bag ved Hovvej 52.
Sker der ændringer i forhold til ovenstående, kan I holde jer orienteret her på siden eller ved at kontakte mig på 51267509.

Mvh. Preben Gram
02-01-2020
Hundetræning 2020
Vi starter nye hold for jagthunderacer lørdag d. 22. februar 2020.

I perioden fra d. 22. februar og til og med d. 28. marts foregår træningen på lørdage kl. 10.00. Efter overgangen til sommertid trænes der tirsdage kl. 18.30 (første gang d. 2. april).

Træningen tilpasses så hunde og førere kan være med på alle niveauer, lige fra grundlæggende lydighedstræning til jagtrelateret træning for de hundeførere, som gerne vil have en god jagthund.

Træningen er delt op over to perioder á 10 uger. Du kan vælge at deltage i ét eller begge forløb. Et træningsforløb koster kr. 500.

Du skal medbringe en fløjte og en retrieverline til træningen.

Ønsker du at tilmelde dig, eller har du behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte Bruno Rodkjær på tlf. 20699737 eller Preben Gram på 51267509.
Mvh. Preben Gram
30-12-2019
Fællesjagt lørdag d. 4. januar 2020.
Lørdag d. 4. januar 2020 får du mulighed for at få fyldt lungerne med frisk luft og få gået lidt af det af, som har sat sig på sidebenene hen over juledagene og Nytårsaften. Vi afholder nemlig sæsonens sidste fællesjagt. Som vanligt starter vi med kaffe og brød kl. 08.30 og parole kl. 09.30.
I skal huske at medbringe tallerkner og bestik, idet vi slutter jagten af med at spise de gule ærter, som blev til overs fra sidste jagt.
Har I en jagtkammarat, som også kunne trænge til lidt luft og motion, så tag
endelige ham eller hende med også - der er plads til alle! Nyjægere eller ungjægere, som ikke er medlem af Gjøl Jagtforening er også meget velkomne.

Med Nytårshilsner fra Hunde- og jagtudvalget
09-12-2019
Juleskydning
JULESKYDNING PÅ GJØL

Vi slutter året af med en hyggeskydning hos Gjøl Jagtforening d. 22/12 kl. 10:00-14:30.

Vi skyder om fjerkræ og rødvin
Kom ud og bliv luftet - alle er velkommen

Du kan skyde sporting og jagtskydning

Jule Hilsen fra juleskydningsudvalget
11-11-2019
Fællesjagt med gule ærter d. 17/11 m.v.
Hej alle
Vi afholder fællesjagt d. 17. november som afsluttes med gule ærter, formedels kr. 200 kr. incl. morgenbrød og vildtgæt. Hvis I ikke allerede har gjort det må I gerne tilmelde jer ved Bruno på tlf. 20699737 eller hos undertegnede på tlf. 51267509. så vi kan få kogt et passende antal portioner.
I skal huske at medbringe tallerkner og bestik.

Vi afholdt i øvrigt fællesjagt d. 3/11 - hvis man kan tale om "strålende jagtvejr", var det vistnok det vi oplevede, idet det stod ned med regn hele dagen. Os som deltog, kunne konstatere at rigtig mange af jer valgte at holde sig indendørs, idet vi kun var 9 jægere. Som vanligt var der masser af vildt i såterne, men når vi ikke er flere, er det svært at dække markerne ordentligt af, så det blev kun til to fasaner.
Vi regner med mindst det tredobbelte antal deltagere på søndag. så skynd jer at melde jer til.
Mvh. Preben Gram
16-10-2019
2. fællesjagt d. 20. oktober
Vi satser på, at næste fællesjagt på søndag bliver mindst lige så god, som den vi afholdte forrige søndag. I hvert fald har vi bestilt tørvejr, hvilket vi ifølge DMI også ser ud til at få, så mød endelig op - alle er meget velkomne, også ung- og nyjægere, som ikke er medlem af foreningen.
Vi starter som vanligt med kaffe og brød kl. 08.30 og parole kl. 09.30. I skal huske en solid madpakke, god jagtkniv og jeres jagttegn - øl og vand kan købes.
Vel mødt.
Mvh. Preben Gram
16-10-2019
Fællesjagten d. 6/10.19
vi havde en forrygende dag med godt vejr, Hele 24 jægere havde fundet tid til at deltage, hvilket er rigtig positivt.
Der var rigeligt med vildt i alle såter - vi så alle vildtarter lige fra agerhøne, fasaner og rådyr m.fl. - især ser det ud til, at harerne er i fremgang. Der var således hele 10 af slagsen i første såt, men på grund af sol i øjnene, blev der kun nedlagt 2. I løbet af dagen nåede vi dog den bestilte kvote på 5 harere.
I alt nedlagde vi 15 stykker vildt - 5 harere, 9 fasaner og et enkelt rådyr.
Mvh. Vildtudvalget
30-09-2019
Første fællesjagt
Lige en reminder om, at vi afholder foreningens første fællesjagt førstkommende søndag d. 6. oktober. Vi starter med kaffe og brød kl. 08.30 og med parole kl. 09.30.
Ungjægere eller nyjægere, som ikke er medlaem af foreningen er også meget velkomne. Dog kræver det en forhåndstilmelding på tlf. 51262709.


Ud over dit jagttegn skal du huske en god kniv og en solid madpakke.

Mvh. Preben
30-09-2019
Jagt ved dammen
Jagt ved dammen syd for skydebanen er nu tilladt på alle ugedage.

Mvh. Preben Gram
02-09-2019
Jagt ved dammen
Vær opmærksom på, at der indtil videre kun må drives trækjagt ved dammen tirsdage og lørdage.
Mvh. Preben Gram
08-07-2019
Fællesjagter 2019 - 2020
Fællesjagterne afholdes følgende søndage: d. 6. oktober, d. 17. oktober, d. 3. november og d. 17. november.
Kokkejagten afholdes Lørdag d. 4. januar 2020.
Se i øvrigt under menuen: Jagter.

Mvh. Preben Gram
06-05-2019
Hundetræning - sommerforløb
Vi starter sommertræningsforløb d. 7. maj kl. 18.30. Alle er velkomne - både de der har deltaget i forårsforløbet og nye hunde/hundeførere. Som tidligere vil træningen blive tilrettelagt, så den passer til dig og din hunds niveau.
Ind til videre træner vi på Hovvej -kør ind ved nr. 52 og fortsæt ned forbi farmen og gylletanken.
Har du spørgsmål kan jeg kontaktes på 51267509.
Mvh. Preben Gram
05-02-2019
Hundetræning
Vi starter den nye hundetræningssæson op lørdag d. 2. marts kl. 10.00. Alle jagthunderacer - både uerfarne og erfarne hunde/hundeførere er velkomne. Træningen vil blive tilrettelagt i forhold til dig/din hunds niveau.

Efter overgangen til sommertid vil træningen foregå om tirsdagen kl. 18.30.

Hvis du ønsker at tilmelde dig eller har du behov for yderligere oplysninger, kan undertegnede kontaktes på tlf. 51267509.
Mvh. Preben Gram
17-01-2019
Husk som medlem af Gjøl jagtforening får du rabat på lerduerne på
vores skydebane.
Vi råder over både jagtbane og sporting bane.
Alle standpladser er med kortlæser,
08-01-2019
Flugtskydningsbanen vil som noget nyt have åben alle lørdage i Februar og
Marts månede fra kl.9.00 og til kl. 12.00
HUSK vi har både jagtbane og sportingbane
01-01-2019
Sæsonens sidste fællesjagt lørdag d. 5. januar 2019
Skulle I have oparbejdet et behov her hen over jul og nytår, for at få lidt frisk luft og gået lidt fedt af sidebenene, så har I alle tiders mulighed lørdag d. 5. januar 2019, hvor vi afholder fællesjagt.
Som vanligt er alle meget velkomne - både ungjægere og nyjægere.

For, at alt den friske luft og motion ikke helt skal komme til at virke som "en kold tyrker", serveres der gule ærter efter jagten - husk bestik og tallerkner.

Godt Nytår til alle

Mvh. Jagtudvalget
13-11-2018
Reminder om Fællesjagt med gule ærter
Husk vi har fællesjagt på søndag d. 18. november. Vi slutter jagten af med gule ærter, så husk lige bestik og tallerkner.
Alle er velkomne - også ungjægere og nyjægere.
Mvh. Jagtudvalget.
29-10-2018
Fællesjagt d. 4. november 2018
Det forlyder, at der kan være lidt tvivl om datoen for næste fællesjagt. Vi afholder jagten d. 4. november 2018. Vi starter som vanligt med rundstykker og kaffe kl. 08.30 og parole kl. 09.30.
Husk at støtte op om jagterne - alle er velkomne - også nyjægere, som ikke pt. er medlem af foreningen.
Husk også at tilmelde dig til gule ærter til jagten d. 18. november 2018.
Mvh. Jagtudvalget
18-10-2018
Juleskydning 2018
Hej alle medlemmer . Så er datoen fastsat til årets juleskydning.2018

Det bliver søndag d. 9/12 fra kl. 13.00 til ca15.30

Der skydes som vanligt om ænder og rødvin

Mød talstærkt op så vi får en hyggelig eftermiddagMVH Flugtskydningsudvalget
08-10-2018
1. fællesjagt og et "surt opstød".
I går søndag d. 7. oktober afholdt vi den første fællesjagt i et strålende solskin og med 15 grader i luften. Som vanligt startede vi jagten i Marken, hvor vi traf hele to flokke med henholdsvis 11 og 20 agerhøns - det var dejligt at genhøre lyden af agerhøns i flugt - den lyd har man næsten glemt! Selv om der var mange agerhøns, lod vi dem flyve deres vej, i håb om, at der kommer flere næste år.
Der var også mange fasaner og harer i såten. Vi fik nedlagt tre kokke, mens harerne fik lov til at løbe - det var vist nok noget med, at et par af jægerne fik den skarpe sol lige i øjnene i skudøjeblikket.
Næste såt var i det lille træstykke på Nørredigevej - her var kokkene også hjemme. Der var ikke minder end 10 kokke i såten. Chris, som deltog som nyjæger kom rigtig " i ilden", men det der nok blev mest ramt var hans ego, idet han præsenterede 4 forbiere, men det skal også siges, at de kokke også fløj hulens stærkt og så var der jo også det der skarpe sollys. Han kom dog stærkt igen senere på dagen, hvor han nedlagde en fin hare, som hans første stykke vildt nogensinde. Vi skød kun to af de ti kokke og så skød Skov en stor hare - vistnok til hans egen store overraskelse.
Efter en velfortjent frokost gik vi i gang med 3. såt, som var tre af grøfterne fra Nørredigevej og ned mod skydebanen - også her så vi 3 - 4 harer og et par fasaner + en del rådyr. En af de inviterede nyjægere Pavl, nedlagde en hare og så skræmte undertegnede en ræv så meget, at den løb over til Heini og døde af det.
4. såt var poplerne over for gylletanken. Her var det kun den hare, som Chris skød, der var hjemme.
Vi afsluttede jagten med at drive igennem skydebanen, hvor vi traf forbavsende lidt vildt hjemme. Det eneste hundene fik i luften var 'en fasan som vi også fik ram på.
Så resultatet af jagten blev 10 stykker vildt - 6 fasaner, 3 harer og 1 ræv.

Selv om vi havde en "stjernegod" jagt, hvor vi nedlagde et passende antal vildt, kan vi godt ærgre os over, at ikke flere kan finde tid til at deltage. Hvis den tendens fortsætter er det spørgsmålet om vi næste år kan forsvare, at bruge så mange penge på jagtleje, som vi gør, idet det er ved at udvikle sig til en dyr jagt for få deltagere. Så tag jer nu sammen, hvis I fortsat mener jagt og hundearbejde skal være en del af foreningens aktiviteter.
Næste fællesjagt afholdes søndag d. 21. oktober. Vi starter med morgenkaffe kl. 08.30 og afholder parole kl. 09.30.
Mvh. Preben Gram
14-09-2018
Formanden takker af :)
Hej alle medlemmer i Gjøl Jagtforening

Det er vist på tide, at jeg får takket af som formand - og budt den nye formand velkommen:)

Jeg er ked af, at jeg var fraværende til generalforsamlingen pga. sygdom - men jeg hørte, at det gik rigtig godt lige som det plejer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for 6 gode år som formand for foreningen. Der er sket rigtig meget i foreningen i den tid - og kun ting jeg er stolt af! Der var nok at tage fat på og mange ideer, som vi gerne ville have ført ud i livet fra bestyrelsen og udvalgenes side - mange af dem er allerede opfyldt nu. Vi har fremtidssikret vores bane og lavet forbedringer på klubhuset. Vi har fået hundetræning op at køre igen. Alle udvalg i foreningen kører som smurt i olie. Foreningen er vokset sig større i antal medlemmer. VI har haft nyjægere med på jagt og på den måde også skaffet nye medlemmer. I store hele efterlader jeg posten som formand til en rigtig sund forening, som er i fortsat udvikling. Det kan jeg kun være tilfreds med.

Derfor vil jeg gerne give stafetten videre og ønske Per held og lykke som formand - tag godt imod ham. Fortsat god vind til bestyrelsen, udvalgene og jer medlemmer. Jeg ønsker alt det bedste for jer og glæder mig til at følge foreningen i fremtiden.

Foreningen fylder 90 år i 2019 - mon ikke det skal fejres med et særlig arrangement i det nye år. Vi ses nok på skydebanen indimellem :)

Rigtig god weekend!

Hilsen Mia - tidligere formand for Gjøl Jagtforening
06-09-2018
Datoer for fællesjagterne 2018/19 m.m.
I kan datoerne under fanebladet "Jagter" eller "Kalender".

Mvh. Preben Gram
07-08-2018
Dagsorden til Generalforsamling 28/8 kl. 19:00
Dagsorden til generalforsamling Gjøl Jagtforening 2018 d. 28/8 kl. 19:00

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning og orientering fra vildt- og flugtskydningsudvalgene

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg af stemmetællere

5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Erik – genopstiller Anders – genopstiller Kenneth – genopstiller
Per – genopstiller Hans – genopstiller Mia – genopstiller ikke

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Mads Westergaard blev valgt i 2017, Benne Rodkjær blev valgt i 2017.

Michael Hermansen og Kjeld Fredsgaard er revisorer.

7. Valg til øvrige udvalg
Vildtudvalget
Nuværende udvalg:
• Bruno Rodkjær Mads Westergaard
• Preben Gram Hans Bruun
• Morten Hansen Hans Henrik Holst
• Leif Nielsen Sigurd Christensen
• Anders W Benne Rodkjær
• John Frederik Christiansen
• Casper Hovaldt

Flugtskydningsudvalget
Nuværende udvalg:
• Mads Westergaard Henrik Jensen
• Per Gunder Thorsten Christensen
• Anders Westergaard Hans Krogholm

8. Indkomne forslag

9. Evt.
Jubilæums diplomer
04-08-2018
Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen bliver 28/8 kl. 19.00. Dagsorden følger snarest muligt. Hilsen Bestyrelsen
01-08-2018
Ny jagttid på grågås - husk at få købt dit engkort
Bruno Rodkjær, Leif Kjeldgaard og undertegnede fik testet den ny jagttid på grågæs her til morgen. Vi var på plads kl. 03.30, så man skal ikke være alt for vild med sin seng, hvis man er til gåsejagt her i august måned.
Vi havde 3 flokke inde over lokkerne + rigtig mange i luften rundt omkring og det resulterede i 6 stk. fine gæs på paraden.
Hvis du vil have andel i fornøjelsen, skal du lige huse at få købt dit engkort. Prisen er den samme som sidste år - altså kr. 1.200 + kr. 300, hvis du vil have et gæstekort med. Du kan købe engkortet ved Erik Westergaard, som kan træffes på
tlf. 40857458.
Mvh. Preben Gram
26-06-2018
HUSK NU INDVIELSEN AF DEN NYE BANE PÅ ONSDAG I NÆSTE UGE!
26-06-2018
Vendelbocup
Der skydes på banen nu på torsdag fra 16:30 - 21:30, da der afholdes Vendelbo Cup.
Blot til orientering. Hilsen Flugtskydnings udvalget
08-06-2018
KOM TIL INDVIELSE!
�������� INDVIELSE AF SPORTINGBANEN��������

Vi har knoklet løs og nu står sportingbanen klar til brug - det skal fejres - og I er alle inviteret! Derfor holder vi officiel indvielse af den nye sportingbane

Onsdag d. 4/7 fra kl. 17.00.

Spar Nord vil komme kl. ca. 18 og overrække os det bidrag, som de har hjulpet med til den nye bane.

Vi håber, der er mange, der har lyst til at komme og indvie banen sammen med os ��������

Hilsen Gjøl Jagtforening

P.S. Spred gerne budskabet til alle dine skydekammerater ����
19-04-2018
Hundetræning -
Vi starter nyt hold op tirsdag d. 1. maj kl. 18.30. Træningen tilpasses dig og din hunds niveau, så der er plads på det nye hold for både uøvede førere/hunde og til de, der har lidt mere, eller meget erfaring på bagen.
Forløbet vil være på 9 - 10 uger og det koster kr. 500 at deltage.

Tilmelding kan ske til Bruno Rodkjær på tlf. 20699737, eller til undertegnede på tlf. 51267509.
Mvh. Preben Gram
29-03-2018
Sæsonstart- sportingbane- nyjæhere
!!SÆSON START 2018 FLUGTSKYDNING!!
Så er vi snart klar til sæson start 2018. Første træningsaften er d. 4/4 kl. 17.30.
Vi har haft travlt her hen over vinteren med nye spændende planer for skydebanen.

Vi kan derfor nu afsløre, at en SPORTINGBANE bliver en realitet i 2018!!

Der arbejdes på højtryk og vi håber, at den nye SPORTINGBANE kan indvies til maj. Du kan selvfølgelig stadig skyde på jagtbanen, som bevares som den er i dag.

2018 bliver også året, hvor vi skal afholde en haglskydeprøve! Vi vil afholde skydeaftener, kun for nyjægere. Her vil banen være åben for nyjægerne alene, som kan få hjælp af en af vores dygtige instruktører. Dato og tidspunkter annonceres her på facebook og på hjemmesiden.

Så kender du en, der vil med over på Gjøl og skyde jagt eller sporting - eller en nyjæger der skal til prøve i år — så vis den det her i opslag og del meget gerne!

Vi ser frem til en spændende sæson for 2018!
26-03-2018
Sæsonstart
Første træning i år 4/4 kl. 17.30. Hilsen flugtskydningsudvalget
19-02-2018
Hundetræning
Husk, at vi starter forårshold op d. 24. februar kl. 10.00 på skydebanen. Indtil nu har vi modtaget 8 tilmeldinger, så der er sagtens plads til lidt flere her i "opløbet". Tilmelding kan fortsat ske til Bruno Rodkjær eller undertegnede. Ud over dig selv og naturligvis vovsen, må du meget gerne medbringe en retrieverline og en fløjte.
Vi ses!!
Mvh. Preben Gram
16-01-2018
Vendelbo cup
Hej alle. Der er pt 3 hold tilmeldt til Vendelbo cup. Er der andre der ønsker at være med, kan der sagtens oprettes et fjerde hold. Ønsker du at være med så
Kontakt per gunder senest fredag. Hilsen mia
30-12-2017
Hundetræning
Lige en reminder om, at vi starter hundetræningssæsonen op allerede lørdag d. 24. februar 2018 kl. 10.00 på skydebanen. Tilmelding kan ske til Bruno Rodkjær eller undertegnede.

Mvh. Preben Gram
30-12-2017
Nytårshilsen fra Vildtudvalget - fællesjagt m.m.
På Vildudvalgets vegne ønskes alle et Godt Nytår.
Vi afholder sæsonens sidste fællesjagt lørdag d. 6. januar 2018. Alle, også nyjægere/ungjægere, som ikke er medlem af Gjøl Jagtforening, er meget velkomne.
Jagten afsluttes med gule ærter, som kan erhverves mod en moderat betaling. Husk tallerkner og bestik.
Mvh. Preben Gram
17-11-2017
Reminder -Husk fællesjagt med gule ærter d. 26. november.
Vi afholder 4. fællesjagt søndag d. 26. november - lige som ved de øvrige jagter, har jeg bestilt en god vejrudsigt.
Jagten afsluttes med gule ærter. For at få en lille fornemmelse af hvor mange ærter Linda skal lave, må I meget gerne tilmelde jer hos Bruno, Benne eller undertegnede. I skal huske, at medbringe bestik og tallerkner.
Nyjægere/ungjægere som ikke er medlem af Gjøl Jagtforening, er velkomne, men I skal lige forhåndstilmelde jer på 51267509.
På vildtudvalgets vegne
Preben Gram
14-11-2017
JULESKYDNING
Hej alle. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 9/12 fra 12.30-15.00, hvor den årlige juleskydning finder sted! Kom og vær med til en hyggelig dag.
Hilsen Flugtskydningsudvalet
06-11-2017
Billeder fra 3. fællesjagt
Billederne fra vores 3. fællesjagt er langt ind på siden under "jagter"
Gå ind og kig - Vi var så heldige, at have æren af at være værter ved at 3 nyjægere fik deres debut på henholdsvis - Rådyr, Hare & Bekkasin
Det er tydeligt at se de er stolte på billederne.

VH.
Benne Rodkjær
01-11-2017
3. fællesjagt
Så er det ved at være tiden til at reklamere for foreningens 3. fællesjagt, som løber af stablen på søndag d. 5/11. Jeg har igen konsulteret DMI-byvejr, som viser, at vi sandsynligvis får tørvejr langt det meste af dagen, så pak medkassen, husk krudt og gevær, jagttegn og en god kniv og deltag. Hvis du ikke har mod på at komme alene, så tag vennen eller veninden med -alle er velkomne.
På Vildtudvalget vegne
Preben Gram
30-10-2017
Billeder fra fællesjagt d 22/10-2017
Billederne fra jagten d. 22/10 er at finde under fanen "jagter"
Her kan bla. ses to stolte nyjægere med deres første kok.

Mvh.
Benne Rodkjær
25-10-2017
Trækjagt ved dammen mellem gylletanken og skydebanen
Vildtudvalget har besluttet at give jagten fri ved dammen, så der må drives trækjagt ikke bare tirsdage og lørdage, men hele ugen.
Mvh. Vildtudvalget
23-10-2017
Vi havde en forrygende 2. fællesjagt
Selv om DMI havde varslet regn, var vejret absolut bedre end sit rygte, idet vi ikke fik én eneste dråbe vand hele dagen. Hele 21 jægere nød dagen sammen. Der var masser af vildt i såterne, hvilket resulterede i en fin parade med 10 stykker nedlagt vildt - fordelt på 2 rådyr, 4 harer og 4 fasaner.

Vi afholder fællesjagt igen d. 5. november, så mød op og støt foreningen. Nyjægere, som ikke er medlem af Gjøl Jagtforening, er velkomne til at deltage, men deltagelse kræver forhåndstilmelding på tlf. 51267509.

På Vildudvalget vegne
Preben Gram
20-10-2017
Billeder fra fællesjagter m.v.
Benne Rodkjær har lavet et galleri med billeder fra vore fællesjagter m.v. I kan finde billederne under fanebladet "jagter". God fornøjelse!

Mvh. Preben Gram
19-10-2017
Hundetræning
Vi starter hundetræning lørdag d. 24. februar 2018. Se yderligere information under menuen "Hundetræning".
Mvh. Hundeudvalget
17-10-2017
Reminder om næste fællesjagt d. 22/10.17 m.m.
Vi havde et herligt vejr på første fællesjagt med 20 deltagende jægere. Der var pænt med vildt i de fleste såter - vi havde 4 rådyr og samme antal fasaner på paraden. Der var en hel del af deltagerne - ingen nævnt ingen glemt, som fiskalen gav en bøde for "ringe skydning", så paraden kunne sagtens være blevet en del større, hvis ikke solen havde blændet dem lige i skudøjeblikket.
Det var ikke sol, som fik Kjeld Fredsgaards hoved til at lyse rødt, men blod, idet vi fejrede, at den gamle mand i sin fremskredne alder, nedlagde sit første stykke råvildt - stort tillykke med det.
Jeg har hørt, at vejret skulle blive næsten lige så flot på søndag, så mød op og støt de aktiviteter vi tilbyder jer.
Nyjægere, som ikke er medlem af foreningen, er også meget velkomne, men deltagelse kræver forhåndstilmelding hos undertegnede på tlf. 51267509.
Mvh. på Vildtudvalgets vegne
Preben Gram
04-10-2017
Strålende solskin
Jeg har lige konsulteret DMI vedrørende vejrudsigten til på søndag - det bliver det fineste solskin og omkring 15 grader, så det er lige ved, at I skal lade oilskinsfrakken blive derhjemme og tage badebukser eller bikini på i stedet.
Det skulle således ikke være dårligt vejr, som I kan bruge som undskyldning for at blive hjemme. Mød op og støt derved foreningen!

Mvh. på Vildt-og hundeudvalgets vegne
Preben Gram

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.09 | 19:10

Hej Torsten
Du skal ringe til vores kasserer Erik Westergaard på tlf. 40857458.
Mvh. Preben Gram

...
23.09 | 20:18

Hej, jeg så artiklen i Åbybro Posten om flugtskydning for kvinder. Det vil jeg gerne med til næste gang, hvis muligt. Vh Mette Roussis. Tel. 2282 0434.

...
19.09 | 16:21

Jeg vil gerne meldes ind i Gjøl Jagtforening. Er der et telefonnummer som jeg kan ringe til for at høre nærmere.
Venlig hilsen
Torsten Nørgaard

...
29.08 | 20:41

Hej. Hvordan er skyde tider for resten af sæson og hvornår stopper den?

...
Du kan lide denne side