Generalfors. 2017

Referat fra generalforsamling Gjøl Jagtforening, afholdt d. 29. august 2017.

 

Der deltog 28 medlemmer i generalforsamlingen.

 1. 1.      Valg af dirigent.

Peter Rodkjær blev valgt med applaus. Peter konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet m.v.

 1. 2.      Formandens beretning og orientering fra vildt- og flugtskydningsudvalgene.

Idet formanden er på barsel orienterede Per Gunder om aktiviteter i flugtskydningsudvalget m.v. Der er pæn tilslutning til flugtskydning hver onsdag – mellem 30 og 40 skytter hver gang. Juniorholdet har deltaget i DM, hvor de opnåede en 5. plads, hvilket de vistnok ikke var helt tilfredse med, så bedre held næste år.  Foreningen har haft 3 hold med til Vendelbocup – turneringen er ikke overstået endnu, så der kan ikke berettes noget om et endeligt resultatet endnu. Vi har selv afholdt en afdeling af Vendelbocuppen, hvor der deltog omkring 100 skytter.

Der har hen over vinteren været præsteret en del arbejde – så skytterne nu har meget fine huse at skyde fra, ligesom der også er lavet en ganske væsentlig opgradering af toiletforholdene.

Per Gunder orienterede om, at der i september er ekstra skydeaftener – henholdsvis d. 6, 13. og 20. september.

Juleskydningen afholdes i år d. 9. december.

Undertegnede orienterede om, at sidste sæsons fællesjagter er gået rigtig godt. Der har i gennemsnit deltaget 16 – 18 jægere pr. jagt. Vi har haft stor succes med at invitere ny-jægere med på jagterne, hvilket har resulteret i, at foreningen har fået nye medlemmer. Dette initiativ vil blive ført videre i den kommende sæson.

Vildtudbyttet har været OK – med ca. 5 – 10 stykker vildt nedlagt pr. jagt- fordelt på alle vildtarter. Agerhønsene har som i de forgangne år, været fredede. Der er observeret en pæn fremgang på harebestanden, mens der ikke er set så mange fasaner som tidligere. Rådyrene har der, som vanligt, været mange af.

Alle deltagere i generalforsamlingen blev opfordret til at købe ”engkort”, idet lodsejerne meget gerne vil have nedlagt flere gæs, idet disse er meget hårde ved vinterafgrøderne. 

Det blev nævnt, at hundeluftning på skydebanen ikke må finde sted.

For at konkurrere med omegnsforeningerne har hundeudvalget valgt at starte hundetræning op allerede ultimo februar. Der er afviklet to forløb a’ 8 – 10 uger pr forløb. Der har været en pæn tilslutning med 10 ekvipager pr. hold. Vi har haft udfordringer med vandarbejdet, idet vi har trænet i fjorden, hvilket kan være ganske udmærket i roligt vejr, men knapt så godt når vinden er lidt frisk. Vi skal derfor have kigget på muligheder for at finde en sø eller dam, med lidt roligere vand.

Deltagerne blev opfordret til at melde sig som hjælpere/medinstruktører, idet de fleste deltager med unge urutinerede hunde og ditto førere, som har behov for mere opmærksomhed end to instruktører kan give.

Vildtudvalget har haft mange aktiviteter i gang hen over foråret og sommer – der er tilsået 4 vildtagre med forskellige blomsterfrø og majs. Majsene har haft det noget hårdt, idet de på grund af den store regnmængde har stået og ”soppet” det meste af sommeren.

Der er bygget en åben voliere og udsat et antal fasaner.

 1. 3.      Fremlæggelse af regnskab.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt med applaus.

 1. 4.      Valg af stemmetællere.

Frederik og Hans Peter blev valgt.

 1. 5.      Valg til bestyrelsen.

Følgende var på valg - Bruno Rodkjær og Preben Gram.

Begge blev valgt uden modkandidater.

 1. 6.      Valg af suppleanter til bestyrelsen samt revisorer.

Følgende var på valg – Mads Westergaard og Benne Rodkjær.

Begge blev valgt uden modkandidater.

Michael Hermansen og Kjeld Fredsgaard modtog genvalg som revisorer uden modkandidater.

 1. 7.      Valg til øvrige udvalg.

Vildt- og hundeudvalget

Udvalget blev suppleret med Frederik Christiansen, Casper Hovaldt og Hans Bruun og består nu af følgende:

 • Bruno Rodkjær             Mads Westergaard
 • Leif Nielsen                   Hans Henrik Holst
 • Morten Hansen            Sigurd Christensen
 • Anders Westergaard   Benne Rodkjær
 • John                                Frederik Christiansen
 • Casper Hovaldt             Hans Bruun
 • Preben Gram

 

Flugtskydningsudvalget.

Flugtskydningsudvalget består af følgende:

 • Mads Westergaard           Henrik Jensen
 • Per Gunder                        Thorsten Christensen
 • Michael Hermansen         Anders Westergaard
 • Hans Krogholm

 

 1. 8.      Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

 1. 9.      Eventuelt.

Der blev uddelt diplomer til følgende:

 • Heini Christensen for 25 års medlemskab af Gjøl Jagtforening.
 • Preben Gram for 25 års medlemskab af Gjøl Jagtforening.
 • Frank Andersen for 40 års medlemskab af Gjøl Jagtforening.
 • Jens C. Rodkjær for 50 års medlemskab af Gjøl Jagtforening.

 

Per Gunder orienterede om de mange muligheder der er, for at søge økonomisk støtte i puljer og fonde og spurgte i den forbindelse om nogle af de tilstedeværende har erfaring med sådanne ansøgninger og om nogle evt. ville gøre en indsats desangående. Der kom ingen tilkendegivelser fra forsamlingen.

Referent

Preben Gram

 

Sommermøde.

 1. 1.      Engkort

Der blev orienteret om, at prisen for engkort fastholdes på samme niveau som sidste år. Kortet koster således kr. 1.200 for et enkeltkort og ekstra kr. 300, hvis man ønsker at erhverve et gæstekort, som giver tilladelse til at medbringe én gæst på trækjagt.

 

 1. Fællesjagterne bliver afholdt på følgende datoer:

d. 8. oktober, d. 22. oktober, d. 5. november, d. 26. november og d. 10. december 2017.

Kokkejagten afholdes d. 6. januar 2018.

Der serveres gule ærter efter jagten d. 26. november.

 

 1. 3.      Der blev orienteret om, at der er sået en blomstervold midt på marken mellem gylletanken og skydebanen. Der står vand på marken, som kun må benyttes til trækjagt tirsdage og lørdage.

 

 1. ”Kragekort”.

Der blev orienteret om, at bestyrelsen har besluttet at udstede ”kragekort” til foreningens 4 krageskjul. Et ”kragekort” koster kr. 200 og kan købes ved henvendelse til Erik Westergaard. Krager må skydes med ”småkalibret” salonriffel, for så vidt, at alle sikkerhedsregler kan overholdes. Der ligger et antal lokkere i hvert krageskjul.

 1. 5.      Regulering af gæs.

Vildtudvalget vil tale med lodsejerne om ansøgning om tilladelse til regulering af gæs uden for sæsonen.

Referent

Preben Gram

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.11 | 17:58

Hej
Er der mon mulighed for at skyde torsdag d. 11 Nov eller fredag d. 12 Nov? :)

...
26.09 | 19:10

Hej Torsten
Du skal ringe til vores kasserer Erik Westergaard på tlf. 40857458.
Mvh. Preben Gram

...
23.09 | 20:18

Hej, jeg så artiklen i Åbybro Posten om flugtskydning for kvinder. Det vil jeg gerne med til næste gang, hvis muligt. Vh Mette Roussis. Tel. 2282 0434.

...
19.09 | 16:21

Jeg vil gerne meldes ind i Gjøl Jagtforening. Er der et telefonnummer som jeg kan ringe til for at høre nærmere.
Venlig hilsen
Torsten Nørgaard

...
Du kan lide denne side